SL Pustak Elewacyjny

Elementy elewacyjne Skała Lubuska to doskonały materiał na wykończenie elewacji. Łączony na wpust i pióro. Przeznaczony jest na warstwę elewacyjną (osłonową) w ścianie trójwarstwowej. Wznoszenie warstwy elewacyjnej zasadniczo odbywa się przy użyciu mrozoodpornej zaprawy klejowej oraz stalowych kotew, łączących warstwę elewacyjną z warstwą konstrukcyjną (nośną) ściany. Wznoszenie tego typu konstrukcji powinno się odbywać na tzw. przewiązkę. Na długości pustaka przewiązka powinna wynosić 0,4÷0,5 długości pustaka. Z uwagi na technologię produkcji ww. pustaków – ściany z nich wykonane nie wymagają spoinowania.

Cechy produktu

  • materiał na wykończenie elewacji w charakterze skał łupanych
  • na wpust i pióro
  • jednostronnie łupany

Galeria

Kolorystyka

Kolorystyka ma charakter poglądowy.
Kolory mogą różnić się w zależności od miejsca produkcji.

Specyfikacja techniczna

SL Pustak nadprożowy

produkcja / fabryka Płoty
Element uzupełniający do wykonania nadproży w garażach i budynkach gospodarczych.
Jednostronnie łupany.
sl pustak elewacyjny

SL Pustak elewacyjny podstawowy

produkcja / fabryka Płoty
sl pustak elewacyjny

SL Pustak elewacyjny narożny

produkcja / fabryka Płoty
Element uzupełniający do wykonania
narożników i ościeży pionowych
1/4 długości pustaka elewacyjnego podstawowego
1/2 długości pustaka elewacyjnego podstawowego
3/4 długości pustaka elewacyjnego podstawowego
dwustronnie łupany pod kątem 90°
sl pustak elewacyjny

od 1983 r.   Doświadczenie, które zobowiązuje.