SHOT Ogrodzenia i Mury Śrutowane Classic

Wersja Classic to system 2-elementowy zawierający betonowe elementy ogrodzenia w klasycznych kształtach

Cechy produktu

SHOT to program nowoczesnych produktów z betonu śrutowanego. Technologia SHOT nadaje produktom wizualnie „zmiękczoną” powierzchnię, która nabiera satynowego oblicza.

 • wersja Classic to klasyczne wymiary pustaków tj. 40x20x20 cm
 • nowoczesne produkty z betonu śrutowanego
 • technologia SHOT nadaje produktom wizualnie „zmiękczoną” powierzchnię, która nabiera satynowego oblicza
 • modernistyczne wzornictwo o oryginalnym ponadczasowym charakterze
 • zastosowanie: ogrodzenia, cokoły, mury wolnostojące do wysokości 3 m, ściany oporowe, ściany zimnych garaży


Ogrodzenia SHOT
obejmują dwie wersje wymiarowe elementów:

 • Wersja Classic – 2 elementy w standardowych wymiarach, oraz
 • Wersja Premium – 2 elementy, w tym opatentowany wzór przemysłowy o wydłużonym modernistycznym kształcie.

Kolorystyka

Elementy systemu

Pustak SHOTCLASSIC 40

Pustak SHOT Classic 40 śrutowany o wymiarach 40×20×20 cm służy do wykonywania słupków, murów i cokołów. Jest podstawowym elementem systemu SHOT Classic 40 do wykonania konstrukcji wolnostojącego muru do wysokości 3 m. Pojedyncze warstwy nakłada się na siebie stosując przy tym elastyczną mrozoodporną zaprawę klejową. Otwory w pustakach umożliwiają zazbrojenie i zabetonowanie wznoszonych konstrukcji.

ZIEL-BRUK_shot-ogrodzenia-classic_40
ZIEL-BRUK_shot-ogrodzenia_pic-11

Cechy produktu

 • jeden element do budowy słupków, murów i cokołów między słupkami
 • śrutowane 4 ściany
 • nie wymagają spoinowania
 • możliwość zazbrojenia
 • 1 m.b. muru/cokołu = 2,5 szt. Pustaka SHOT Classic 40
 • 1 m wysokości słupka = 5 pustaków
 • Norma PN-EN 771-3:2011+A1:2015

Daszek SHOTCLASSIC 40

Daszek SHOT Classic 40 to element śrutowany o wymiarach 40×20×8 cm służy do przykrywania słupków, murów i cokołów wykonanych z Pustaków SHOT Classic 40.

ZIEL-BRUK_shot-ogrodzenia-classic_8
ZIEL-BRUK_shot-ogrodzenia_pic-10

Cechy produktu

 • przykrycie dla słupków, murów i cokołów wykonanych z Pustaków SHOT Classic 40
 • wymiary daszka są dopasowane do Pustaków SHOT Classic 40 i licują się z murem
 • śrutowane 4 ściany i powierzchnia górna daszka
 • 1 m.b. przykrycia muru = 2,5 szt. Daszka SHOT Classic 40
 • Norma PN-EN 13198:2005

sposoby budowy ogrodzenia z elementów SHOT CLASSIC

Murowanie oddzielnie słupków i cokołów

Wymiar światła między słupkami jest sumą długości Pustaków SHOT CLASSIC 40 i najczęściej wynosi 200 cm (2 m).

Sposób ten polega na budowie całych słupków z Pustaków SHOT CLASSIC 40 oraz wybudowaniu między nimi cokołu. Taki układ budowy przedstawia pełne słupki ogrodzeniowe oraz cokół jako osobne elementy ogrodzenia. Cokół
z Pustaków SHOT CLASSIC 40 zalecamy wykonać z wiązaniem wozówkowym tj. z przesunięciem warstwy pustaków o ½ pustaka względem dolnej warstwy.

Murowanie słupków na murze/cokole

Ten sposób wykonania pozwala ustawić słupki w dowolnym miejscu na cokole dopasowując odległość między nimi do długości przęseł ogrodzeniowych.

W pierwszej kolejności należy wybudować mur/cokół o wysokości zgodnej z projektem. Budowanie cokołu zalecamy wykonać w technice wiązania wozówkowego tj. z przesunięciem warstwy pustaków o ½ pustaka względem dolnej warstwy. Po wybudowaniu muru/cokołu należy wykonać na nim słupki. Przykrycia na murze/cokole układa się po wymurowaniu słupków.

Murowanie słupków na murze/cokole pozwala ustawić słupki dopasowując odległość między nimi do planowanych długości przęseł ogrodzeniowych.

block ogrodzenia gładkie

Pustak SHOTCLASSIC 40

Pustak śrutowany w klasycznym kształcie
WAŻNE INFORMACJE

*Wykwity wapniowe w postaci białych plam są zjawiskiem naturalnym. Mogą pojawić się na powierzchni elementów betonowych w początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania.

*Różnice w jednolitości zabarwienia (odcienie kolorystyczne) betonowych elementów wibroprasowanych mogą być spowodowane nieuniknionymi zmianami właściwości surowców, które są składnikami pochodzenia naturalnego lub przez zmianę warunków twardnienia i są naturalne dla wibroprasowanych elementów betonowych i jest to uważane za nieistotne. Produkty dostarczone na inwestycję mogą różnić się od widzianych próbek na ekspozytorach i w materiałach reklamowych. Prezentowane wzory kolorów mają charakter poglądowy.

*Różnice w wymiarach pustaków (wysokość, długość, szerokość) wg NORMY EUROPEJSKIEJ PN-EN 771-3:2011+A1:2015 dla Betonowych Elementów Murowych mogą wynosić + 3 mm / – 5 mm. Zaleca się posortowanie pustaków wg ich wysokości przed rozpoczęciem murowania. Jakiekolwiek reklamacje dot. wymiarów Pustaków po wbudowaniu wyrobów nie będą uwzględniane.

*Różnice w wymiarach daszków/przykryć wg NORMY EUROPEJSKIEJ PN-EN 13198:2005 dla Betonowych Elementów Małej Architektury mogą wynosić: zastosowanie zespołowe: +/- 5 mm oraz zastosowanie pojedyncze: +/- 15 mm.

*Rysy technologiczne na ściankach bocznych pustaków – mogą wystąpić w górnej części pustaka na ściankach bocznych. Nie jest to wada, a pustaki z występującymi rysami zalecamy użyć do budowy muru lub cokołu ustawiając je ścianami z rysami technologicznymi do siebie. Pozwoli to na zminimalizowanie wyeksponowania pustaków z rysami technologicznymi.

Powyższe cechy fizyczne spełniają wymagania Norm Europejskich i/lub wynikają z procesów technologicznych i nie stanowią podstaw do reklamacji.
shot ogrodzenia śrutowane
czterostronnie śrutowany
shot ogrodzenia śrutowane
produkcja fabryka Gorzów Wlkp.
sprzedaż na sztuki
ilość elementu na palecie [szt.] 44
waga palety [t] 0,98
zapotrzebowanie na 1 m.b. [szt.] 5

Daszek SHOTCLASSIC 40

Daszek śrutowany do SHOT Pustak Classic 40
shot ogrodzenia śrutowane
pięciostronnie śrutowany
shot ogrodzenia śrutowane
produkcja fabryka Gorzów Wlkp.
sprzedaż na sztuki
ilość elementu na palecie [szt.] 108
waga palety [t] 1,55
zapotrzebowanie na 1 m.b. [szt.] 5

od 1983 r.   Doświadczenie, które zobowiązuje.

do góry