Projekty współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich

Tytuł projektu: Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,95 kWp na terenie przedsiębiorstwa ZIEL-BRUK SP. Z O. O.

Krótki opis i cele projektu: Przedmiotem realizowanej inwestycji jest projekt instalacji fotowoltaicznej położonej na dachach dwóch budynków siedziby firmy przy ul. Mosiężnej 27 w Gorzowie Wielkopolskim. Instalacja będzie miała moc 49,95 kWp. Pozwoli to na wyprodukowanie 51,49 MWh/rok energii elektrycznej i zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery o 41,71 t/rok. Dzięki realizacji projektu, możliwe będzie częściowe zaspokojenie potrzeb przedsiębiorstwa odnośnie energii elektrycznej, jaką wykorzystuje na swoją działalność. Doprowadzi to również do ograniczenia kosztów ponoszonych na energię elektryczną. Realizacja projektu przyczyni się on do zwiększenia wykorzystywania energii pochodzącej z OZE na terenie woj. lubuskiego. Jest to cel Działania 3.1. zapisany w RPO SzOOP 2014-2020 dla woj. lubuskiego. Ponadto, projekt realizuje Cel Strategiczny 2 Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego, czyli wzrost udziału czystej energii.

Numer umowy o dofinansowanie: RPLB.03.01.00-08-0065/19-00
Wartość projektu: 239 028,98 PLN
Otrzymane dofinansowanie: 114 982,87 PLN

Galeria realizacji projektu