Projekty współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich

Ziel-bruk Sp. z o.o. pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.: Wdrożenie nowej technologii wytwarzania drobnowymiarowych prefabrykatów brukowych z betonu wibroprasowanego współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 ( www.poir.gov.pl ):

Cel projektu: Celem niniejszego projektu jest wdrożenie innowacyjnej grupy produktowej w postaci drobnowymiarowych prefabrykatów brukowych z betonu wibroprasowanego oraz technologii ich produkcji. Ww. technologia opiera się na przeprowadzonych pracach B+R, których wyniki objęte zostały zgłoszeniem patentowym. Bezpośrednim efektem realizacji przedmiotowej inwestycji technologicznej będzie uruchomienie nowatorskiej technologii wytwarzania drobnowymiarowych prefabrykatów brukowych z betonu wibroprasowanego.

Działanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne

Numer projektu: POIR.03.02.02-00-2253/20
Dofinansowanie projektu z UE: 13 360 500,00 PLN
Wartość projektu: 29 690 000,00 PLN

Instytucje zaangażowane: 

  • Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ( www.mrr.gov.pl )
  • Instytucja Pośrednicząca: Bank Gospodarstwa Krajowego (bgk.com.pl)

Tytuł projektu: Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,95 kWp na terenie przedsiębiorstwa ZIEL-BRUK SP. Z O. O.RPLB.03.01.00-08-0065/19-00Celem niniejszego projektu jest wdrożenie innowacyjnej grupy produktowej w postaci drobnowymiarowych prefabrykatów brukowych z betonu wibroprasowanego oraz technologii ich produkcji. Ww. technologia opiera się na przeprowadzonych pracach B+R, których wyniki objęte zostały zgłoszeniem patentowym. Bezpośrednim efektem realizacji przedmiotowej inwestycji technologicznej będzie uruchomienie nowatorskiej technologii wytwarzania drobnowymiarowych prefabrykatów brukowych z betonu wibroprasowanego.

Projekty współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich

Tytuł projektu: Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,95 kWp na terenie przedsiębiorstwa ZIEL-BRUK SP. Z O. O.

Krótki opis i cele projektu: Przedmiotem realizowanej inwestycji jest projekt instalacji fotowoltaicznej położonej na dachach dwóch budynków siedziby firmy przy ul. Mosiężnej 27 w Gorzowie Wielkopolskim. Instalacja będzie miała moc 49,95 kWp. Pozwoli to na wyprodukowanie 51,49 MWh/rok energii elektrycznej i zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery o 41,71 t/rok. Dzięki realizacji projektu, możliwe będzie częściowe zaspokojenie potrzeb przedsiębiorstwa odnośnie energii elektrycznej, jaką wykorzystuje na swoją działalność. Doprowadzi to również do ograniczenia kosztów ponoszonych na energię elektryczną. Realizacja projektu przyczyni się on do zwiększenia wykorzystywania energii pochodzącej z OZE na terenie woj. lubuskiego. Jest to cel Działania 3.1. zapisany w RPO SzOOP 2014-2020 dla woj. lubuskiego. Ponadto, projekt realizuje Cel Strategiczny 2 Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego, czyli wzrost udziału czystej energii.

Numer umowy o dofinansowanie: RPLB.03.01.00-08-0065/19-00
Wartość projektu: 239 028,98 PLN
Otrzymane dofinansowanie
114 982,87 PLNTytuł projektu: Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,95 kWp na terenie przedsiębiorstwa ZIEL-BRUK SP. Z O. O.RPLB.03.01.00-08-0065/19-00

Galeria realizacji projektu