ZIEL-BRUK_projekt-2

Wybierz PROJEKT 1 ZŁ jeśli nie potrzebujesz trójwymiarowej wizualizacji 3D, a chcesz otrzymać tylko projekt 2D (rzut z góry) np. by pokazać wykonawcy koncepcję układu elementów na tarasie, ścieżce, podjeździe czy ogrodzenia.

Ta usługa kosztuje tylko 1 zł!

Etap I – ZEBRANIE INFORMACJI

W pierwszej kolejności należy zapoznać się z warunkami koncepcji PROJEKT 1 ZŁ zawartymi w formularzu, wypełnić go, podpisać i przekazać wybranemu Projektantowi ZIEL-BRUK® .

Najważniejsze warunki to spełnienie jednocześnie wszystkich poniższych punktów:

 1. Wypełnienie i podpisanie Formularza PROJEKT 1 ZŁ.
 2. Dołączenie do formularza:
  • rzut parteru, plan zagospodarowania terenu z umieszczeniem budynku na działce oraz zaznaczyć skrzynki elektryczne/gazowe itp., jeżeli znajdują się one na linii projektowanego ogrodzenia lub nawierzchni (ksero projektu budowlanego),
  • zdjęć budynku z każdej strony stojąc na granicy działki/ogrodzenia  lub w przypadku projektu ogrodzenia stojąc w odległości pozwalającej objąć całe ogrodzenie, które ma być zaprojektowane wraz z budynkiem.
 3. Wniesienie opłaty 800 zł brutto na poczet wykonania koncepcji 2D tj. PROJEKT 1 ZŁ na wskazane w formularzu konto.
 4. Złożenie zamówienia zgodnie ze specyfikacją materiałową na Formularzu Zamówienia Produktów dostępnym na www.zielbruk.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją PROJEKTU.
 5. Zakup min. 80% zaprojektowanego materiału (nie mniej niż 100 m2)  lub o łącznej wartości min. 10 000 zł brutto zgodnie ze specyfikacją materiałową lub równoważnego z zakresu wyrobów Premium ZIEL-BRUK® obejmuje on: Płyty Tarasowe i Ogrodowe / Szlachetne Kostki Brukowe tj. Antyczne, Kamienne, Klasyczne / Dział Schody, Obrzeża, Krawężniki / Dział Ogrodzenia i Mury / Dział Murki i Palisady / Dział Mury Oporowe . Zakup należy zrealizować w terminie nieprzekraczającym 180 dni od momentu uiszczenia opłaty za koncepcję.
 6. Po spełnieniu wszystkich warunków zawartych w Formularzu PROJEKT 1 ZŁ Klient zobowiązany jest do pisemnego przedstawienia dokumentu zakupu (paragon/FV).

Prace projektowe obejmują wykonanie jednej koncepcji 2D (rzut z góry). W przypadku konieczności możliwa jest jedna wizyta na budowie. Przewidziana jest możliwość wykonania maksymalnie dwóch korekt do przekazanego PROJEKTU. Dodatkowe korekty mogą być przygotowane odpłatnie. Dostarczona Klientowi Koncepcja nie stanowi dokumentacji architektoniczno-budowlanej. Stanowi jedynie ogólny zarys/koncepcję układu produktów ZIEL-BRUK®, a projektant nie jest zobowiązany do nadzoru projektu przy realizacji inwestycji. Usługa projektowa nie obejmuje aranżacji zieleni na projektowanym terenie.

Określone w koncepcji zestawienie ilościowe podawane jest w przybliżeniu. Po naniesieniu poprawek i uwzględnieniu niezbędnych szczegółów, Klient otrzyma gotową koncepcję 2D  w formie elektronicznej na podany przez siebie adres e-mail.

Projektant wykonuje poprawki w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania uwag od klienta.

Termin wykonania pierwszego Projektu: 2-4 tygodnie od momentu zaksięgowania wpłaty za PROJEKT 1 ZŁ.

Zakupu produktów można dokonać w dowolnym Punkcie Sprzedaży produktów ZIEL-BRUK® dostępnym w zakładce GDZIE KUPIĆ z wyłączeniem sieci Leroy Merlin.

Zamówienie produktów w ramach otrzymanej koncepcji 2D PROJEKT 1 ZŁ należy złożyć na Druku Zamówienia Produktów do pobrania na stronie www.zielbruk.pl w zakładce CENNIK I KATALOGI.

Po spełnieniu wszystkich warunków wskazanych w  Formularzu Zamówienia koncepcji  PROJEKT 1 ZŁ oraz przedstawieniu dokumentów zakupu produktów i potwierdzenia wpłaty 800 zł Klient otrzyma rabat w kwocie 799 zł brutto. Kwota ta zostanie przekazana Klientowi przelewem na wskazane konto najpóźniej 14 dni po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania przez Klienta FV Korygującej. Koncepcja projektowa  nie łączy się z innymi usługami, akcjami promocyjnymi i wyprzedażami.

W pierwszej kolejności należy zapoznać się z warunkami koncepcji PROJEKT 1 ZŁ zawartymi w formularzu, wypełnić go, podpisać i przekazać wybranemu Projektantowi ZIEL-BRUK® .

Najważniejsze warunki to spełnienie jednocześnie wszystkich poniższych punktów:

 1. Wypełnienie i podpisanie Formularza PROJEKT 1 ZŁ.
 2. Dołączenie do formularza:
  • rzut parteru, plan zagospodarowania terenu z umieszczeniem budynku na działce oraz zaznaczyć skrzynki elektryczne/gazowe itp., jeżeli znajdują się one na linii projektowanego ogrodzenia lub nawierzchni (ksero projektu budowlanego),
  • zdjęć budynku z każdej strony stojąc na granicy działki/ogrodzenia  lub w przypadku projektu ogrodzenia stojąc w odległości pozwalającej objąć całe ogrodzenie, które ma być zaprojektowane wraz z budynkiem.
 3. Wniesienie opłaty 800 zł brutto na poczet wykonania koncepcji 2D tj. PROJEKT 1 ZŁ na wskazane w formularzu konto.
 4. Złożenie zamówienia zgodnie ze specyfikacją materiałową na Formularzu Zamówienia Produktów dostępnym na www.zielbruk.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją PROJEKTU.
 5. Zakup min. 80% zaprojektowanego materiału (nie mniej niż 100 m2)  lub o łącznej wartości min. 10 000 zł brutto zgodnie ze specyfikacją materiałową lub równoważnego z zakresu wyrobów Premium ZIEL-BRUK® obejmuje on: Płyty Tarasowe i Ogrodowe / Szlachetne Kostki Brukowe tj. Antyczne, Kamienne, Klasyczne / Dział Schody, Obrzeża, Krawężniki / Dział Ogrodzenia i Mury / Dział Murki i Palisady / Dział Mury Oporowe . Zakup należy zrealizować w terminie nieprzekraczającym 180 dni od momentu uiszczenia opłaty za koncepcję.
 6. Po spełnieniu wszystkich warunków zawartych w Formularzu PROJEKT 1 ZŁ Klient zobowiązany jest do pisemnego przedstawienia dokumentu zakupu (paragon/FV).

Prace projektowe obejmują wykonanie jednej koncepcji 2D (rzut z góry). W przypadku konieczności możliwa jest jedna wizyta na budowie. Przewidziana jest możliwość wykonania maksymalnie dwóch korekt do przekazanego PROJEKTU. Dodatkowe korekty mogą być przygotowane odpłatnie. Dostarczona Klientowi Koncepcja nie stanowi dokumentacji architektoniczno-budowlanej. Stanowi jedynie ogólny zarys/koncepcję układu produktów ZIEL-BRUK®, a projektant nie jest zobowiązany do nadzoru projektu przy realizacji inwestycji. Usługa projektowa nie obejmuje aranżacji zieleni na projektowanym terenie.

Określone w koncepcji zestawienie ilościowe podawane jest w przybliżeniu. Po naniesieniu poprawek i uwzględnieniu niezbędnych szczegółów, Klient otrzyma gotową koncepcję 2D  w formie elektronicznej na podany przez siebie adres e-mail.

Projektant wykonuje poprawki w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania uwag od klienta.

Termin wykonania pierwszego Projektu: 2-4 tygodnie od momentu zaksięgowania wpłaty za PROJEKT 1 ZŁ.

Zakupu produktów można dokonać w dowolnym Punkcie Sprzedaży produktów ZIEL-BRUK® dostępnym w zakładce GDZIE KUPIĆ z wyłączeniem sieci Leroy Merlin.

Zamówienie produktów w ramach otrzymanej koncepcji 2D PROJEKT 1 ZŁ należy złożyć na Druku Zamówienia Produktów do pobrania na stronie www.zielbruk.pl w zakładce CENNIK I KATALOGI.

Po spełnieniu wszystkich warunków wskazanych w  Formularzu Zamówienia koncepcji  PROJEKT 1 ZŁ oraz przedstawieniu dokumentów zakupu produktów i potwierdzenia wpłaty 800 zł Klient otrzyma rabat w kwocie 799 zł brutto. Kwota ta zostanie przekazana Klientowi przelewem na wskazane konto najpóźniej 14 dni po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania przez Klienta FV Korygującej. Koncepcja projektowa  nie łączy się z innymi usługami, akcjami promocyjnymi i wyprzedażami.

Przykłady projektów 1 zł