Warunki promocji "Projekt tylko 1 zł" + 10% rabatu na produkty marki ZIEL-BRUK®​

Warunkiem, który należy spełnić, jest złożenie do końca roku 2019 (tj. do dnia 31.12.2019 do godz. 24:00) wypełnionego i podpisanego formularza „Projekt tylko 1 zł” wraz z załącznikami oraz potwierdzeniem opłaty 600 zł w ramach promocji „Projekt tylko 1 zł” (z wyłączeniem terminu wskazanego w § 1 pkt.6.4):

 • na adres e-mail: lub
 • listownie lub osobiście w jednym z zakładów produkcyjnych ZIEL-BRUK® (w dniach i godzinach pracy Salonów Sprzedaży dostępnych na www.zielbruk.pl zakładka „kontakt”): Zakład k. Zielonej Góry, Płoty ul. Lubuska 28, 66-016 Czerwieńsk lub Zakład w Gorzowie Wlkp., ul. Mosiężna 27, 66-400 Gorzów Wlkp.

 

* Nie trzeba wykonać  projektu w tym roku. Projekt można wykonać w Nowym Roku jednak nie później niż do 31 marca 2020.
* Nie trzeba kupować materiału w tym roku. Materiał trzeba zakupić najpóźniej do 30 czerwca 2020 roku.
* Składa się tylko dokumenty wraz z opłatą wyrażając w ten sposób wolę wykonania „Projekt tylko 1 zł” – do końca 2019 roku!

Po spełnieniu powyższych warunków zostanie udzielony rabat w wysokości 10% wartości zamówienia na produkty zgodne ze specyfikacją materiałową w ramach wykonanego projektu aranżacji nawierzchni lub ogrodzenia, na który dokonano zamówienia zgodnie z niniejszą Promocją tj. do końca 2019 roku.

Rabat 10% jest udzielany od cen cennikowych obowiązujących w dniu złożenia zamówienia na zakup produktów ZIEL-BRUK® zgodnie ze specyfikacją materiałową wykonanego projektu. Rabat nie jest udzielany na palety transportowe, za które pobierana jest kaucja oraz koszty ewentualnego transportu i rozładunku.

Warunki promocjiProjekt tylko 1 zł” – z wyłączeniem terminu podanego w § 1 pkt.6.4, który zostaje zastąpiony jednym terminem tj. zakup materiału najpóźniej do 30 czerwca 2020 roku.

Łączny czas trwania promocji – od 9 listopada 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku, z czego od 09.11.-31.12.2019 r. należy zamówić projekt, a produkty w ramach projektu należy zakupić najpóźniej do 30.06.2020 r.

Aby otrzymać „Projekt tylko 1 zł” należy udać się do punktu sprzedaży produktów ZIEL-BRUK®. Koncepcje projektowe wykonywane są wyłącznie w oparciu o wybrane* produkty dla powierzchni brukowej minimum 100 m² lub łącznej wartości zamówienia minimum 7 500 zł brutto.

*szczegóły w Formularzu Zamówienia Projektu

Etap I - zebranie informacji

 • Wypełnić i podpisać Formularz Zamówienia Projektu. Formularz to bardzo ważne informacje dla projektanta. Informacje zawarte w formularzu powinny być przemyślane.
 • Wnieść opłatę na poczet wykonania PROJEKTU w wysokości 600 zł brutto na wskazane konto w Formularzu Zamówienia Projektu. Należy pamiętać aby dołączyć potwierdzenie wpłaty do Formularza Zamówienia Projektu.
 • Do formularza należy dołączyć następujące załączniki:
  • Rzut parteru, plan zagospodarowania terenu z umieszczeniem budynku na działce  oraz zaznaczyć skrzynki prądowe/gazowe itp. jeżeli znajdują się one na linii projektowanego ogrodzenia lub nawierzchni (ksero projektu budowlanego).
  • Zdjęcia budynku z każdej strony stojąc na granicy działki/ogrodzenia  lub w przypadku projektu ogrodzenia stojąc w odległości pozwalającej objąć całe ogrodzenie, które ma być zaprojektowane wraz z budynkiem (łącznie maksymalnie 6 zdjęć cyfrowych w formacie JPG o minimalnej rozdzielczości 3000×2000 pikseli).
  • Dodatkowe informacje i propozycje szkice przygotowane przez Klienta.
  • Potwierdzenie wniesienia opłaty za PROJEKT w wysokości 600 zł brutto.
 • Formularz ze wszystkimi załącznikami dostarczyć do Punktu Sprzedaży, w którym będzie realizowane zamówienie produktów ZIEL-BRUK®.

Etap II - projektowanie

 • Po otrzymaniu wszystkich dokumentów odbywa się spotkanie z Projektantem.
 • Po wszystkich ustaleniach z projektantem Klient otrzyma jedną propozycję aranżacji swojej posesji. Do otrzymanej propozycji projektu można jednorazowo nanieść max. 3 korekty.
 • Po uwzględnieniu wszystkich modyfikacji Klient otrzyma PROJEKT w postaci koncepcji aranżacji nawierzchni lub ogrodzenia wraz ze specyfikacją materiałową w formie elektronicznej na podany w formularzu adres e-mail.
 • Termin wykonania projektu – prace projektowe mogą trwać od 2 do 4 tygodni od momentu pobrania wymiarów rzeczywistych na posesji Klienta. W okresie wiosenno-letnim ze względu na natężenie prac terminy mogą ulec wydłużeniu.

Etap III - realizacja

 • Należy dokonać zakupu wyrobów zgodnie z projektową specyfikacją materiałową nie dalej niż 120 dni od momentu wpłaty zaliczki na projekt. Zamówienie należy złożyć na Druku Zamówienia Produktów 
 • Klientowi zostanie udzielony Rabat w kwocie 599 zł brutto. Kwota ta zostanie przekazana Klientowi przelewem na wskazane konto najpóźniej 14 dni po otrzymaniu potwierdzenia podpisania FV Korygującej.