ZIEL-BRUK_projekt-2

W ramach niniejszej promocji PROJEKT jest usługą wykonania koncepcji aranżacji nawierzchni, tarasu lub ogrodzenia.

Jesteś zainteresowany Projektem? Skontaktuj się z naszym Projektantem!
Jesteśmy dostępni pn-pt w godz. 8-16.

*WARUNKI PROMOCJI „PROJEKT 1 ZŁ” SĄ DOSTĘPNE w Formularzu Zamówienia Projektu

Kontakt - Projektant Gorzów Wielkopolski

Etap I - zebranie informacji

W pierwszej kolejności należy zapoznać się z warunkami promocji znajdującymi się w Formularz Zamówienia Projektu, wypełnić go, podpisać i przekazać wybranemu Projektantowi ZIEL-BRUK®.

Najważniejsze warunki to spełnienie jednocześnie wszystkich poniższych punktów:
1. Podpisany i przekazany Projektantowi formularz + 
2. Dołączenie potwierdzenia opłaty na PROJEKT w wysokości 800 zł  (po spełnieniu wszystkich warunków otrzymasz zwrot 799 zł) +
3. Zakup min. 80% produktów ZIEL-BRUK® (nie mniej niż 100 m.kw.)  lub o łącznej wartości min. 10 000 zł brutto  ze wskazanych w formularzu grup produktowych.
4. Pisemne poinformowanie ZIEL-BRUK® o spełnieniu warunków wraz z załączeniem potwierdzenia wpłaty 800 zł oraz dokumentu zakupu produktów. 

 • Opłatę należy wnieść na poczet wykonania PROJEKTU w wysokości 800 zł brutto na wskazane konto w Formularzu Zamówienia Projektu. 
 • Do formularza należy dołączyć następujące załączniki:
  • Rzut parteru, plan zagospodarowania terenu z umieszczeniem budynku na działce  oraz zaznaczyć skrzynki prądowe/gazowe itp. jeżeli znajdują się one na linii projektowanego ogrodzenia lub nawierzchni (ksero projektu budowlanego).
  • Zdjęcia budynku z każdej strony stojąc na granicy działki/ogrodzenia  lub w przypadku projektu ogrodzenia stojąc w odległości pozwalającej objąć całe ogrodzenie, które ma być zaprojektowane wraz z budynkiem (łącznie maksymalnie 6 zdjęć cyfrowych w formacie JPG o minimalnej rozdzielczości 3000×2000 pikseli).
  • Dodatkowe informacje i propozycje szkice przygotowane przez Klienta.
  • Potwierdzenie wniesienia opłaty za PROJEKT w wysokości 800 zł brutto.
 • Formularz ze wszystkimi załącznikami dostarczyć do wybranego Projektanta ZIEL-BRUK®.

Etap II - projektowanie

 • Po otrzymaniu wpłaty i wszystkich dokumentów odbywa się spotkanie z Projektantem, na którym Klient przekazuje swoje oczekiwania względem wyglądu i przeznaczenia projektowanego terenu. Współpraca Klienta z Projektantem to klucz do obopólnego sukcesu i zadowolenia Klienta. Jest to najważniejszy etap całej usługi. Cieszymy się gdy Klient chętnie dzieli się z Projektantem swoją wizją dot. aranżacji przestrzeni wokół swojego domu, a dzięki szczegółowym uwagom Projekt jest skrojony na miarę oczekiwań Klienta. 
 • Po wszystkich ustaleniach z Projektantem Klient otrzyma JEDNĄ propozycję aranżacji w formie 2D (rzut z góry) swojej posesji. Otrzymany przez Klienta PROJEKT nie stanowi dokumentacji architektoniczno-budowlanej. Usługa PROJEKT 1 ZŁ nie obejmuje aranżacji zieleni na projektowanym terenie.
 • Do otrzymanej propozycji projektu można jednorazowo nanieść max. 3 korekty. 
 • Po uwzględnieniu wszystkich modyfikacji Klient otrzyma PROJEKT 2D (rzut z góry) w postaci koncepcji aranżacji nawierzchni lub ogrodzenia wraz ze specyfikacją materiałową w formie elektronicznej na podany w formularzu adres e-mail. 
 • Termin wykonania projektu – prace projektowe mogą trwać od 2 do 4 tygodni od momentu pobrania wymiarów rzeczywistych na posesji Klienta. W okresie wiosenno-letnim ze względu na natężenie prac terminy mogą ulec wydłużeniu.

Etap III - realizacja

 • Należy dokonać zakupu min. 80% zaprojektowanego materiału  ZIEL-BRUK® (nie mniej niż 100 m.kw.) lub o łącznej wartości min. 10 000 zł brutto zgodnie z projektową specyfikacją materiałową lub równoważnego z zakresu: Płyty Tarasowe i Ogrodowe, Szlachetne Kostki Brukowe tj. Klasyczne, Antyczne, Kamienne, Dział Schody Obrzeża Krawężniki, Dział Ogrodzenia i Mury, Dział Murki i Palisady, Dział Mury Oporowe nie dalej niż 180 dni od momentu wpłaty zaliczki na projekt. 
 • Zakupu produktów w ramach promocji PROJEKT 1 ZŁ można dokonać w dowolnym Punkcie Sprzedaży produktów ZIEL-BRUK®, dostępnym w zakładce GDZIE KUPIĆ z wyłączeniem sieci Leroy Merlin.
 • Zamówienie produktów w ramach PROJEKTU należy złożyć na Druku Zamówienia Produktów do pobrania na stronie www.zielbruk.pl w zakładce CENNIK I KATALOGI
 • Po spełnieniu wszystkich Warunków promocji PROJEKT 1 ZŁ wskazanych w Formularzu Zamówienia Projektu  oraz przedstawieniu dokumentów zakupu produktów i potwierdzenia wpłaty 800 zł, Klient otrzyma Rabat w kwocie 799 zł brutto. Kwota ta zostanie przekazana Klientowi przelewem na wskazane konto najpóźniej 14 dni po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania przez Klienta FV Korygującej

Więcej informacji - Projektant Gorzów Wlkp.

Więcej informacji - Projektant Płoty k. Zielonej Góry