ZIEL-BRUK_projekt-2

W ramach niniejszej promocji PROJEKT jest usługą wykonania koncepcji aranżacji nawierzchni, tarasu lub ogrodzenia.

Jesteś zainteresowany Projektem? Skontaktuj się z naszym Projektantem!
Jesteśmy dostępni pn-pt w godz. 8-16.

*szczegóły PROMOCJI „PROJEKT 1 ZŁ” w Formularzu Zamówienia Projektu

Kontakt - Projektant Gorzów Wielkopolski

Kontakt - Projektant Zielona Góra

Etap I - zebranie informacji

 • Wypełnić i podpisać Formularz Zamówienia Projektu. Formularz to bardzo ważne informacje dla projektanta. Informacje zawarte w formularzu powinny być przemyślane.
 • Wnieść opłatę na poczet wykonania PROJEKTU w wysokości 600 zł brutto na wskazane konto w Formularzu Zamówienia Projektu. Należy pamiętać aby dołączyć potwierdzenie wpłaty do Formularza Zamówienia Projektu.
 • Do formularza należy dołączyć następujące załączniki:
  • Rzut parteru, plan zagospodarowania terenu z umieszczeniem budynku na działce  oraz zaznaczyć skrzynki prądowe/gazowe itp. jeżeli znajdują się one na linii projektowanego ogrodzenia lub nawierzchni (ksero projektu budowlanego).
  • Zdjęcia budynku z każdej strony stojąc na granicy działki/ogrodzenia  lub w przypadku projektu ogrodzenia stojąc w odległości pozwalającej objąć całe ogrodzenie, które ma być zaprojektowane wraz z budynkiem (łącznie maksymalnie 6 zdjęć cyfrowych w formacie JPG o minimalnej rozdzielczości 3000×2000 pikseli).
  • Dodatkowe informacje i propozycje szkice przygotowane przez Klienta.
  • Potwierdzenie wniesienia opłaty za PROJEKT w wysokości 600 zł brutto.
 • Formularz ze wszystkimi załącznikami dostarczyć do Punktu Sprzedaży, w którym będzie realizowane zamówienie produktów ZIEL-BRUK®.

Etap II - projektowanie

 • Po otrzymaniu wszystkich dokumentów odbywa się spotkanie z Projektantem.
 • Po wszystkich ustaleniach z projektantem Klient otrzyma jedną propozycję aranżacji swojej posesji. Otrzymany przez Klienta PROJEKT nie stanowi dokumentacji architektoniczno-budowlanej. Do otrzymanej propozycji projektu można jednorazowo nanieść max. 3 korekty. 
 • Po uwzględnieniu wszystkich modyfikacji Klient otrzyma PROJEKT 2D w postaci koncepcji aranżacji nawierzchni lub ogrodzenia wraz ze specyfikacją materiałową w formie elektronicznej na podany w formularzu adres e-mail. 
 • Termin wykonania projektu – prace projektowe mogą trwać od 2 do 4 tygodni od momentu pobrania wymiarów rzeczywistych na posesji Klienta. W okresie wiosenno-letnim ze względu na natężenie prac terminy mogą ulec wydłużeniu.

Etap III - realizacja

 • Należy dokonać zakupu wyrobów zgodnie z projektową specyfikacją materiałową nie dalej niż 120 dni od momentu wpłaty zaliczki na projekt. Zamówienie należy złożyć na Druku Zamówienia Produktów 
 • Klientowi zostanie udzielony Rabat w kwocie 599 zł brutto. Kwota ta zostanie przekazana Klientowi przelewem na wskazane konto najpóźniej 14 dni po otrzymaniu potwierdzenia podpisania FV Korygującej.